بهمن ۳۰, ۱۳۹۹

مشخصات تغذیه ای شیرالاغ

ترکیب، خواص، ارزش تغذیه‌ای و مزایای سلامتی شیر الاغ چکیده اخیراً توجه ویژه به سمت شیر الاغ افزایش یافته است که به علت کاربرد چند زمینه‌ای […]
دی ۲, ۱۳۹۹

مشخصات اسید آمینه شیر الاغ

  ترکیب ، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ، توزیع کسر نیتروژن و مشخصات اسید آمینه شیر الاغ چکیده این مطالعه تغییرات در موقعیت شیمیایی ، توزیع […]
دی ۲, ۱۳۹۹

بررسی فراکسیون پروتئین شیر الاغ

STUDY ON THE PROTEIN FRACTION OF DONKEY MILK   پروتئین WHEY الاغ و کل کازئین ها (کازئین های کامل)| از پنج حیوان با روش جداسازی ایزوالکتریک […]
فروردین ۶, ۱۳۹۷

شیر الاغ برای نوزادان دارای حساسیت

  چکیده: شیرسینه‌ی انسان در زمره‌ی بهترین پشتیبان‌های تغذیه‌ای قرار دارد که رشد صحیح را تضمین کرده و بر وضعیت ایمنی نوزادان تازه متولد شده تاثیرات […]